Ara

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci

30.03.2022 12:17

1. Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar.

2. Yüksek Lisans Başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir?

Hayır gerekli değildir. Ancak Öğrencinin YDS veya eşdeğer yabancı dil puanı varsa, bu puan değerlendirmeyi %5 oranında etkiler.

3. Doktora başvurularında ALES puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar.

4. Doktora başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puana sahip olmak gerekir. Yabancı dil puanı 55 den düşük olan adaylar doktoraya başvuru yapamazlar.

5. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların hangi koşulları sağlaması gerekir?

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Hızlı Erişim